Λυρικά ποιήματα - αποσπάσματα
Συγγραφέας:


Απόσπασμα 2Επεξεργασία

ἐπί με Τερψιχόρα
καλὰ Ϝεροῖ’ ἀισομ έναν
Ταναγρίδεσσι λευκοπέπλυς
μέγα δ’ ἐμῆς γέγαθε πόλις
λιγουροκω[τί]λυ[ς ἐνοπῆς.