Απολογία Σωκράτους

Η απολογία του Σωκράτη καταγράφτηκε ως