Αν η σελήνη...
Συγγραφέας:
12.7.1939


Αν η σελήνη
Αρπάξει απ' τα μαλλιά
Την κόρη
Την κόρη του Ινάχου
Εδώ θα γίνει
Σιωπή
Εδώ θα γίνει
Η βασιλεία των πάγων
Κ' η μακρυνή
Πατρίδα των ηρώων
Θα έχει όνομα
Ευτυχισμένη!