Αναφορά του Εμ. Καλλέργη σχετικά με τη φόρτωση κανονιών και άλλων πυρομαχικών

Ἀναφορὰ τοῦ Ἐμ. Καλλέργη σχετικὰ μὲ τὴ φόρτωση κανονιῶν καὶ ἄλλων πυρομαχικῶν.
Συγγραφέας:Ἀρ. 28

Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου!

Εἰς ἀπάντισην τῆς σημερινῆς διαταγῆς τοῦ ἐξ<οχωτάτ>ου τούτου Ὑπουργείου ὑπ᾽ ἀρ. 3514 μὲ τὴν ὁποίαν μὲ διορίζη, ὅπως ταχύνω τὰ ἐμβαρκάρισμα 4 κανονίων, χιλίων σφέρων, δύο χαβανίων μετὰ χιλήων βόμβων, εἰδοποιῶ τό εξ. Ὑπουργεῖον, ὅτη σφέραι διὰ τὰ ἄνωθεν 4 κανώνηα δὲν ὑπάρχουν εἰς τοῦτο τὸ φρούρηον, καθὼς βόμβαι δὲν εὑρέθησαν ἠμοί μόνον 275, αἱ ὁποῖαι ἱμβαρκαρίσθισαν. Εἰδοποιήτε προσέτη τό Ὑπουργεῖον, ὅτη ἐὰν διατάξη νὰ ἱμβαρκαρισθοῦν τὰ ἄνωθεν 4 κανωνηα, ἀνάγκη νὰ διορίση τοὺς ἀναγκέους ἀνθρώπους διὰ τὴν μετακόμισην αὐτῶν.

Ναύπλιον, τῇ 9 Μαρτήου 1825.

Ὁ Β΄ λοχαγὸς
Ἐμ. Καλλέργης