Αναλυτικών προτέρων

Ἀναλυτικῶν προτέρων
Συγγραφέας: