Ακούς εκεί την άνοιξη

Ακούς εκεί την άνοιξη
Συγγραφέας:


Ακούς εκεί την άνοιξη
Την φάγανε τα χρόνια
Μονάχα τα τραγούδια μας
Δεν έφαγαν τα χρόνια

Τώρα πού είναι η άνοιξη

Μαζί με το τραγούδι μας

Άνοιξη ωραία άνοιξη
Δεν σ' έφαγαν τα χρόνια.