Αἱ νόται
Συγγραφέας:
Εφημερίδα Αθήναι, 2/7/1910, δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Ὁ Γελωτοποιὸς


Πάλι καλάμι πῆρε ἡ Πύλη
καὶ νέες νότες ἀπειλεῖ
εἰς τὰς Δυνάμεις πῶς θὰ στείλῃ
καὶ γιὰ τὴν Κρητικὴ Βουλή.

Ὡς ποῦ ἀπ’ τὴν πολλὴ τὴ νότα
οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ βαρεθοῦν
καὶ μὲ τὰ σεβαστά τους νῶτα
ᾑ ἀπαντήσεις νὰ δοθοῦν!...