Αισώπου Μύθοι/Κύων λέοντα διώκων και αλώπηξ

Αἰσώπου Μῦθοι
Κύων λέοντα διώκων καὶ ἀλώπηξ


Κύων θηρευτικὸς λέοντα ἰδών, τοῦτον ἐδίωκεν. Ὡς δὲ ἐπιστραφεὶς ὁ λέων ἐβρυχήσατο, φοβηθεὶς εἰς τοὐπίσω ἔφυγεν. Ἀλώπηξ δὲ θεασαμένη αὐτὸν ἔφη· «Ὦ κακὴ κεφαλή, σὺ λέοντα ἐδίωκες, οὗ οὐδὲ τὸν βρυχηθμὸν ὑπέμεινας;»

Ὁ λόγος λεχθείη ἂν ἐπ’ ἀνδρῶν αὐθάδων οἳ κατὰ πολὺ δυνατωτέρων συκοφαντεῖν ἐπιχειροῦντες, ὅταν ἐκεῖνοι ἀντιστῶσιν, εὐθέως ἀναχαιτίζουσιν.

Στα νέα ΕλληνικάΕπεξεργασία

Ένα κυνηγόσκυλο πήρε στο κυνήγι ένα λιοντάρι. Κάποια στιγμή το λιοντάρι συνειδητοποίησε ότι το ίδιο είναι ισχυρότερο, γυρίζει και βρυχάται προς τον σκύλο. Ο σκύλος μόνο που άκουσε τον βρυχηθμό, τρόμαξε και έφυγε τρέχοντας. Τον βλέπει μια αλεπού και του λέει: «είσαι με τα καλά σου, που πήρες στο κυνήγι ένα λιοντάρι; εσύ, όχι το λιοντάρι, αλλα ούτε τη φωνή του δέν αντέχεις να αντιμετωπίσεις!»