Ἀδυναμία
Συγγραφέας:
Δημοσιεύθηκε στο Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1887 του Κωνσταντίνου Σκόκου


ΑΔΥΝΑΜΙΑ

Τὸ κάθε ὁλόχαρο πλᾶσμα τοῦ κόσμου,
Μ’ ὅλη τὴ νεότη του, τὴν ἐμμορφιά·
’Μπορῶ ὁλοζώντανο νὰ φέρω ἐμπρός µου,
’Στὸν νοῦ, ’ς τὰ μάτια μου ’σὰν ζωγραφιά.

Μὰ σέν’, Ἀγάπη μου, ὅσο ἂν θελήσω,
Τοῦ κάκου κι’ ἄδικα χάνω καιρό·
Τὴν ἐμμορφάδα σου νὰ παραστήσω,
Δὲν ἔχω δύναμι, δὲν ἠμπορῶ.
 
Τί κρῖμα! ἡ μοῖρά µας ἡ ὠργισμένη
Κατάραν ἄδικη μᾶς ἔχει ’πῇ!
Ὅ,τι ’ς τὰ στήθ μας ’σὰν ἄστρο μένει,
’Στὸν νοῦ νὰ σβύνεται ’σὰν ἀστραπή.

Γεωργιος Δροσινης