Αγιο-Βασίλης
Συγγραφέας:
Εφημερίδα Αθήναι, 1/1/1910, δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Ὁ Γελωτοποιὸς


Ἀγιο-Βασίλης ἔρχεται
ἀπὸ τὴν Καισαρεία
μὲ τούμπανα καὶ με φωνὲς
καὶ τόση φασαρία,
καὶ στο Χαρτοβασίλειο,
στὴ γῆ τὴ δοξασμένη
Ἄγιο-Βασίλης μπαίνει
Χαρτο-Βασίλης βγαίνει.
Ἀγιο-Βασίλης ἔρχεται
ἀπὸ τὴν Καισαρεία
καὶ τῶν κηφήνων χαιρετᾷ
τὴν ἔνδοξη χορεία
κι’ ὅταν φουσκώνῃ ἀπὸ φωνὲς
κι’ ἀπὸ ψευτιές χορταίνῃ,
Ἄγιο-Βασίλης μπαίνει
Ψευτο-Βασίλης βγαίνει.
Ἀγιο-Βασίλης ἔρχεται
ἀπὸ τὴν Καισαρεία
καὶ τῆς Ἐλλάδος βλέποντας
τὴν ἄφθαστη μωρία,
ρὲ μεταλλεῖο πλούσιο
τὸ γάϊδαρό του δένει,
Ἄγιο-Βασίλης μπαίνει
Κλεφτο-Βασίλης βγαίνει!...