Αγαπημένη...
Συγγραφέας:
4.4.1934


Ἀγαπημένη, ὄνειρο νὰ πεθαίναμε μαζὶ
σὰν ἀρραβωνιασμένοι
ἀλλὰ ὄνειρο
οἱ Θεοὶ θέλουνε μακρόβια τὴ ζωὴ
τὸν ἔρωτα βραχὺ
καὶ λησμονοῦν ἀπάνω μας
τὸ βάρος τοῦ καιροῦ τοῦ κόσμου
καὶ τὴν πικρὴ ἀνάμνηση τοῦ χρόνου.