Ώρα μεσημεριού
Συγγραφέας:


Ώρα μεσημεριού
Διαύγεια
Η παρθενιά
Η γλώσσα των πουλιών
Λαλεί λάμψη από μαχαίρι
Αύρα φωτεινή
Αυλός που ποδοπάτησε
Σκοτάδια.