Ύμνος της ΠΕΑΝ
Συγγραφέας:
Ο ύμνος της αντιστασιακής οργάνωσης την περίοδο της κατοχής της Ελλάδας από τον άξονα, «Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων»


Μες στης τριπλής σκλαβιάς τη μαύρη συμφορά
Τα νειάτα ελπίδα της πατρίδος και χαρά
Ριχτήκαμε όλοι στον αγώνα με ορμή
Για του έθνους την τιμή

Απ τη φλόγα της καρδιάς μας και των μπράτσων μας τ' ατσάλι
Μία Ελλάδα θα προβάλη
Δοξασμένη δυνατή
Και τ' ακάνθινό της στέμμα δάφνης θα γενή στεφάνι
Για να στέψη το καθένα απ τα παιδιά της Νικητή

Μακριά απ τις έχθρες και τα μίση των παλιών
Παλιούς ξανοίγουμε τους εθνικούς σκοπούς
Το κάθε βόλι μας πικρό φαρμακερό
Μονάχα για τους εχθρούς

Απ' το Ταίναρο στον Αίμο και απ την Κύπρο στον Αυλώνα
Θ΄αντηχήση του αγώνα ο τρισένδοξος παιάν
Και τα νειάτα της πατρίδος μυστικοί στρατοί θα γίνουν
Μ΄όπως πάντα πρωτοπόρους τους λεβέντες της ΠΕΑΝ