Ύμνος της Εθνικής Ένωσις «Ελλάς»
Συγγραφέας:
Ο ύμνος της φασιστικής οργάνωσης του μεσοπολέμου και της κατοχής, «Εθνική Ένωσις «Ελλάς»»


Σε μας εγγόνια ημιθέων
του Έθνους μας η φρούρησι
κληρονομιά είναι δοσμένη
ηρωϊκών ένδοξων μας Πατέρων.

Στο λάβαρο μας συμπτυχθήτε
γίγαντες κέρβεροι φρουροί
φύλακες άγρυπνοι γενήτε
για της Ελλάδος την τιμή.

Πιστοί στο λόγο της τιμής μας
αδελφωμένοι στο σκοπό
στη σωτηρία της φυλής μας
μακριά κρατείστε τον εχθρό.