Ὄνειρο
Συγγραφέας:


Σὰν ἄσπρο σύννεφο
ἡ σκιά σου σκεπάζει τὸν ὕπνο
ποὺ σ’ ἕνα δυσεύρετο παράδεισο κοιμᾶμαι·
ἀκούω πὼς τραγουδᾶς κάτω ἀπ’ τὸν ἥλιο,
μὰ μὲσ’ τὴ φωνή σου λιγόνω
καὶ δὲ βλέπω τὸν οὐρανό