Ὄνειρο
Συγγραφέας:
Τα έργα του Λορέντσου Μαβίλη (1922)


Νύχτα, μὲ δίχως ἄστρα οὐδὲ φεγγάρι,
Σὲ μιὰν ἄγρια παράδερνα λαγκάδα·
Ξάφνου μὲ σκιαχτερὴ ξένη ἀσκημάδα
Τρεῖς Ἄχαρες θωρῶ σ’ ἕνα λογγάρι.
Ἡ μεσινὴ ψηλὰ κρατεῖ λυχνάρι,
Ποῦ τῶν τριονῶν φωτίζει τὴν ἀχνάδα·
Οὐρλιάζοντας μ’ ἀταίριαστη βραχνάδα
Ἀργὰ ξαλλάζουν τὸ ἑξάδιπλο ἀχνάρι
Κι’ ὀμπρός μου σταματοῦν. Τότε στυλόνει
Ἡ κάθε μιὰ τὰ μάτια κατὰ μένα·
Ἡ μεσινὴ τὸ λύχνο χαμηλόνει
Καὶ φού! τὸν σβυοῦν οἱ τρεῖς μὲ φύσημ’ ἕνα.
Φρενιασμένος ἐξύπνησα. Ἄχ! τὸ φῶς μου,—
Τὴν ἴδια ὥρα έσβύστηκε ὁ αδρεφός μου!

ΑΠΡ. ΜΑΗΣ 96