Ὄνειρο
Συγγραφέας:
Δημοσιεύθηκε στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891 του Κωνσταντίνου Σκόκου


ΟΝΕΙΡΟ

Τὸ ὄνειρό μου ἦτο πικρὸ καὶ τὸ θυμοῦμ’ ἀκόμα
Εἶδα πῶς σ’ ἐκατέβαζαν, ἀγάπη μου ’ς τὸ χῶμα
Κ’ εἶχες τὰ χέρια σου σταυρὸ τὰ μάτια σου κλεισμένα
Τὰ δυό σου ροδομάγουλα, ἀχνὰ κιτρινισμένα
Κ’ ἐγὼ ’ς τὰ κρύα χείλη σου ποθοῦσα νὰ σιμώσω
Τὰ χείλη μου καὶ τὸ στερνὸ φιλὶ σ’ ἐσὲ νὰ δώσω.
Καὶ τόσο μνέσκει ζωντανὸ τὸ ὄνειρο μπροστά μου
Ποῦ σὰν σὲ βλέπω εἰς τὴ ζωή κυλοῦν τὰ δάκρυά μου.
Καὶ κλαίω γιὰ ’κείνη π’ ἔχασα ’ς τὸν ὕπνο πεθαμένη
Ὅπως πικρὰ θρηνῶ γιὰ σὲ «τὸ πῶς, ζωὴ σοῦ μένει.»
Ζάκυνθος

Δ. Ι. Μαργαρησ