Όλα καλά
Συγγραφέας:
10 Μαΐου 1881.


Εἶναι καλὸς κι' ὁ πόλεμος καὶ ἡ ἐπικρατεία,
καλὰ τὰ ὑποβρύχια, καλὴ κι' ἡ Μ π ο υ μ π ο υ λ ί ν α[1],
καλό 'ναι καὶ τὸ Φάληρο, καλὴ κι' ἡ Θεσσαλία,
καλή 'ναι καὶ ἡ Λάρισσα καλὴ καὶ ἡ Ἀθήνα.
Εἶναι καλὸς ὁ πόλεμος, καλὴ καὶ ἡ εἰρήνη,
μ' ἀρέσει καὶ ὁ σίφουνας μ' ἀρέσει κι' ἡ γαλήνη.

Καλό 'ναι ἔτσι χάρισμα καὶ μιὰ γωνιὰ νὰ πάρῃς,
ἀλλὰ καλὸ καὶ κάποτε νὰ κάνῃς πὼς δὲν θέλεις,
καλὸ καὶ νὰ τὴν δέχεσαι κρυφὰ σὰν κατεργάρης,
ἀλλὰ καλὸ καὶ ἄρματα παντοῦ νὰ παραγγέλῃς.
Καλὸ νὰ εἶσαι ἄγριος, καλὸ καὶ μαλακός,
καλὸ καὶ φιλοπόλεμος καὶ φιλειρηνικός.

Καλὸς καὶ ὁ Πρωθυπουργός, κι' ὁ Μπούμπουλης[2] ἐπίσης,
καλὸς καὶ ὁ Χαρίλαος μὲ τῇς χρυσαῖς ἐλπίδαις,
ἀλλὰ καλὸς κι' ὁ Θεοδωρῆς, καλαὶ κι' αἱ συζητήσεις,
καλὰ καὶ τὰ τρεχάματα καὶ ἡ ἐφημερίδες.
Καλοὶ καὶ οἱ ἐπίκουροι μὲ τὰ μακρυὰ σπαθιά των,
καλοὶ καὶ οἱ Μπενὶ Ζοὺγ-Ζοὺγ[3] μὲ τὰ πηδήματά των.

Καλό 'ναι καὶ νὰ δέρνεσαι, καλό 'ναι καὶ νὰ δέρνῃς,
καλὸ νὰ εἶσαι πλούσιος, μὰ καὶ φτωχὸς κομμάτι,
καλὸ νὰ δίνῃς ποῦ καὶ ποῦ, μὰ πιὸ καλὸ νὰ πέρνῃς,
καλὸ νὰ πᾷς καὶ μιὰ φορὰ στοῦ Κόκλα τὸ παλάτι[4].
Καλὸ νὰ εἶσαι αὐλικὸς ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος,
καὶ ἀπὸ τἄλλο Ροσσεφώρ, Δαντὼν ἢ Ροβεσπιέρος.

Καλὸ νὰ εἶσαι Ἰταλός, καλό 'ναι καὶ Φραντζέζος,
καλὸ καὶ Ἀμερικανός, ἀλλὰ καλὸ καὶ Ρῶσσος,
καλὸ καὶ Ἄγγλος, Σουηδός, καλό 'ναι καὶ Κινέζος,
καλὸ καὶ Τοῦρκος, Ἀλβανός, Σέρβος, Ρωμοῦνος, Πρῶσσος.
Καλὸς καὶ τούτου τοῦ λαοῦ κι' ἐκείνου ὁ Θεός,
μ' ἀπ' ὅλα πιὸ καλλίτερο νὰ γεννηθῇς Ρ ω μ η ό ς.

  1. Μπουμπουλίνα: το πιο καλό τότε πλοίο του ελληνικού στόλου.
  2. Μπούμπουλης: πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού και υπουργός των Ναυτικών.
  3. Μπενί και Ζουγ-Ζουγ: παλιάτσοι τραγουδιστές.
  4. Το παλάτι του Κόκλα: παλιό αρχοντικό σπίτι που χρησίμευε σαν φυλακή.