Έτσι με την αγάπη μου

Έτσι με την αγάπη μου
Συγγραφέας:


Έτσι με την αγάπη μου, το δρόμο - δρόμο ως πάω,
την υπερκαλωσύνη μου ροδόφυλλα σκορπάω,
αχ! και καθώς χαμογελά θωρώντας με η γλυκειά μου,
σ' ευγνωμοσύνης δάκρυα πάει ν' αναλυθή η καρδιά μου.

Κι' όλο μιλάμε ολόχαρα και γίνονται λουλούδια
τα λόγια μας, και γίνονται των αηδονιών τραγούδια,
των αηδονιών, που γύρω μας πετώντας κελαϊδούνε:
γλυκός οπούναι ο έρωτας, γλυκειά η αγάπη πούναι!