Ένα τραγούδι σαν τα μαύρα μάτια

Ένα τραγούδι σαν τα μαύρα μάτια
Συγγραφέας: Γιώργος Σαραντάρης


Ένα τραγούδι σαν τα μαύρα μάτια
Χωρίς φαρμάκι και χωρίς βάρος
Με τη δύση του ήλιου
Με το σκοπό του ήλιου
Ένα τραγούδι στα βλέφαρα
Ένα πιοτό στο ποτήρι
Κέρνα την ηλικία σου
Βάστα τον έρωτα
Πριν μάθω την αγάπη
Δος μου τρυγόνα τα μάτια.