Ένα σύννεφο
Συγγραφέας:


Ένα σύννεφο
Ένα κορίτσι
Ποιον ήλιο διαλέγει η καρδιά
Στο περιθώριο

Μαζεύει χαλίκια πηγαίνει μπροστά
Στην άμμο στην πέτρα
Τον αγέρα σβήνει.