Ένα στόμα
Συγγραφέας: Γιώργος Σαραντάρης


Ένα στόμα μάς τρομάζει όλους
Ανεπιτήδευτο άγγιγμα
Η ευθύτητα ενός προορισμού
Που δεν αφήνει το χώμα
Και αποβλέπει σ' ένα λιτό
Μαύρο σκοτάδι.