Ελεγεία και Σάτιρες
Συγγραφέας: Κώστας Καρυωτάκης
Ἕνα σπιτάκι ἀπόμεροΜ. Π.
Ἕνα σπιτάκι ἀπόμερο, στὸ δείλι, στὸν ἐλαιώνα,
μιὰ καμαρούλα φτωχικὴ, μιὰ βαθειὰ πολυθρόνα,
μιὰ κόρη ποὺ στοχαστικὰ τὸν οὐρανὸ κοιτάει,
ὤ, μιὰ ζωὴ ποὺ χάνεται καὶ μὲ τὸν ἥλιο πάει!