Ένα βράδυ
Συγγραφέας: Γιώργος Σαραντάρης


Ένα βράδυ
το ημερότερο βράδυ,
μας βρίσκει μοναχούς
σε μια γωνιά
της πολιτείας
όπου έφυγαν τα παιδιά
κι οι σκύλοι,
κλείσαν τα μαγαζιά
σβήσαν τα φώτα
και δεν φυλάει κανένας.

Πεινασμένοι
διψασμένοι
δεν μας τρώγει η απελπισία.