Ένας κόσμος από χαρές
Συγγραφέας: Γιώργος Σαραντάρης


Ένας κόσμος από χαρές
Ένα διάστημα ένα δέντρο
Με φύλλα και λεπτές φωνές
Που βυθίζονται...
Η εικόνα του νερού
Φύτρωσε στα σωθικά
Των ανθρώπων
Ανέβηκε ψηλά
Μνήμη οίστρος πουλιών
Ευδαιμονία που ακινητεί
Ήλιος.