Έλα
Συγγραφέας: Γιώργος Σαραντάρης


Έλα
Η μουσική θα παίζει
Το σώμα στην ενθύμηση
Θα κρούει.