Έλα γυναίκα-μέλισσα
Συγγραφέας: Γιώργος Σαραντάρης


Έλα γυναίκα - μέλισσα
Γλυκιά μου ειμαρμένη
Έλα ν' ανοίξουμε το περιβόλι
Ο μπάτης ασφαλώς θα μπει
Η θάλασσα θα μπει και το τραγούδι.