Έδαφος
Συγγραφέας: Γιώργος Σαραντάρης


Εδώ η θάλασσα εκεί η στεριά
Εμείς διαλέξαμε την περιοχή
Όπου τελείται η ουνουσία

Με τη στοργή του ήλιου
και τον ουράνιο κόπο

Δύει άλλη ηδονή.