Άξαφνα υποπτεύθηκε μια μέρα

Άξαφνα υποπτεύθηκε μια μέρα
Συγγραφέας:
Απρίλης του 1935


Ἄξαφνα ὑποπτεύθηκε μιὰ μέρα, πὼς ἡ ἀναγνωρισμένη δειλία του θὰ τὸν ἐμπόδιζε νὰ ζήσει τὴ ζωὴ ἐκείνη, ποὺ χρέος καὶ χαρά μας εἶναι νὰ πλησιάσουμε, νὰ ὑποτάξουμε τὸν ἑαυτό μας σ' αὐτή· τὴ ζωὴ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ζήτησαν καὶ δικαιολόγησαν τὴ γέννησή τους.

Ἔνιωσε τότε τὴν πίκρα τῆς σάρκας, μὲ ἄπειρη κατάνυξη, τόσο βαθιά, ποὺ ποτέ του δὲν εἶχε δοκιμάσει, μήτε μετὰ ἀπ' τὴ μέθη τῆς ἡδονῆς τοῦ ἔρωτα. Ἡ ἀδυναμία νὰ μεταπλάσει τὴ γήινη σύσταση τοῦ δικοῦ του κορμιοῦ τὸν κλόνιζε σὰν νὰ τοῦ εἶχε ἀφαιρεθεῖ ἕνα πατροπαράδοτο δικαίωμα ἕνα προνόμιο ὅπου δὲν χωροῦσε πιὰ συζήτηση, ἀπὸ ποιὰ λησμονημένη ἐποχὴ χρονολογεῖτο. Εἴτανε, ὅπως νὰ εἶχε ἀρχίσει ἕνα παιχνίδι καὶ νὰ μὴν εἴχανε ἐξηγηθεῖ ὅλοι οἱ ὅροι του, οἱ κανόνες, ποὺ τὸ διέπανε, ἔτσι ποὺ ὁ καθεὶς θ' ἀντιλογοῦσε, πώς, ἂν γνώριζε, θὰ λάβαινε τὰ μέτρα του ἐξαρχῆς...