Άνοιξις εν μέσω χειμώνος

Άνοιξις εν μέσω χειμώνος
Συγγραφέας:


Το καλοκαίρι φεύγει… πάει
με τη γαλήνη τη γλυκειά,
βορηάς τώρα ψυχρός φυσάει,
πέφτουν τα φύλλα απ’ τα κλαδιά.

Αστράφτει γύρω και βροντάει,
τώρα χιονίζουν τα βουνά,
φουσκώνει η θάλασσα, βογγάει,
δέρνει το κύμα τη στεριά.

Γλυκά πουλάκια δε λαλούνε,
κρώζουν κοράκια, γερανοί,
μαύρα τα σύγνεφα περνούνε,
πλιο δε γελούνε οι ουρανοί.

Κι’ όμως, αγάπη μου, κοντά σου
άνοιξιν έχω στην καρδιά.
Τα ρόδ’ ανθούν στα μάγουλά σου,
ήλιου θερμότη έχει η ματιά.

Τραγούδα, αγάπη μου, η λαλιά σου
φθάνει τ’ αηδόνια τα γλυκά·
μεθώ απ’ αγάπη στη θωριά σου,
τραγούδα, αγάπη μου γλυκειά.