Άνεμοι
Συγγραφέας: Γιώργος Σαραντάρης


Ω, τα πουλιά που ακούγαμε
Δεν έμειναν πουλιά
Έγιναν άξαφν' άνεμοι
Και μας τρελαίνουν.