Ἄλκης Παλαμᾶς
Συγγραφέας:
Τα έργα του Λορέντσου Μαβίλη (1922)


ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ

Γιατί δὲν τὸν φαντάζεσαι ποῦ ἀνέβη
Νὰ ψάλῃ σ’ ἄλλη γῆ μ’ ἀγγέλου λύρα
Τὸ τραγούδι, τρισεύγενή σου κλήρα,
Ποῦ τ’ ἄχτια κάθε ζήσης εἰρηνεύει;
Σ’ ὅλο τ’ ἄπειρο μ’ ἄγρια βασιλεύει
Μέδουσας κεφαλὴ πάνοπλη Μοῖρα·
Στῆς πίκρας τὴν πεντάμορφη πλημμύρα
Μόνη ἡ ὀμορφιὰ γιὰ λίγο ἀντιπαλεύει.
Καὶ—ὢ μυστήριο—καθὼς διαβαίνει ἀπ’ ἄστρα
Σ’ ἄστρα φῶς, ζέστα, δύναμη μαγνήτη,
Μὲς τὴ μενεξεδένια οὐράνια πάστρα
Μὲ μάγια τῆς ψυχῆς, σ’ ἄλλον πλανήτη
Νὰ κατεβαίνῃ φεγγαροστάλαχτ’ εἶδα
(Γιατί τὸν κλαῖς;) σὰν ἁρμονίας ἀχτίδα.

ΜΑΗΣ. 98