Άκου στη χαράδρα τούτη
Συγγραφέας: Γιώργος Σαραντάρης


Άκου στη χαράδρα τούτη
Μια τον γκιώνη
Μια τον ύπνο
Βλέπε τα μεγάλα βήματα
Τα πηδήματα
Ενός όντος εδώ πλάι
Εγώ νιώθω τα σκιρτήματα
Της καρδιάς σου
Δεν σε κλέβω πια
Απ' τον ύπνο
Σ' αγαπώ με τη σκιά σου
Κι ο αγέρας αγροικάει
Το δάσος.