Άθλα
Συγγραφέας:
Απόσπασμα


Φέρεσθε τῃ παρθένῳ δῶρα, σησαμίδας,
χόνδρον τε καὶ ἐγκρίδας,
ἀλλὰ τε πέμματα, καὶ μέλι χλωρόν.


Θρώσκων μὲν γὰρ Ἀμφιάραος
ἄκοντι δὲ νίκασεν Μελέαγρος.